Контакти

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин
Кафедра права та методики викладання правознавства
вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна, 40000
+38 (050) 407 59 33
Іваній Олена Миколаївна
е-mail: elena@sspu.edu.ua